Hvilke standarder bruger DBC?

Her kan du finde information om hvilke standarder DBC bruger i infrastruktur-samarbejdet med biblioteker og andre interessenter.

Tal

Kulturstyrelsen udgiver og vedligeholder dokumentet Biblioteksstandarder i Danmark. Formålet med Biblioteksstandarder i Danmark er at give et aktuelt overblik over udvikling og implementering af standarder på biblioteksområdet i Danmark.

DBC benytter som udgangspunkt standarderne som beskrevet i kapitel 8 og 9 i Biblioteksstandarder i Danmark. I det følgende opsummeres forskellige uddybninger, præciseringer og afvigelser indenfor de relevante områder.


Katalogisering, indeksering og klassifikation


danMARC2

Indholdsformat for bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se danMARC2

Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Regler for beskrivelse af indholdet i bibliografiske poster. Benyttes i sin fulde udstrækning i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Katalogiseringsregler og bibliografisk standard for danske biblioteker

Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

Udarbejdet af Det Danske Katalogregeludvalg. Beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen. Se Alfabetiseringsregler for danske biblioteker og bibliografier

DK5

Decimalklassedeling. Systematik. Alfabetisk register. Systematisk register.
Dansk BiblioteksCenter. Nyeste udgave. Adgang via DK5 eller adgang via netpunkt.dk

Ordning af registre i onlinekataloger

Regler for alfabetisering af registre. Benyttes i DanBib, bibliotek.dk, Lektørbasen og Litteraturtolkningsbasen. Beskrivelse af reglerne findes hos Slots- og Kulturstyrelsen.
Se Ordning af registre i onlinekataloger

Indekseringsvejledninger

I DBCs indekseringsvejledninger foreligger en samlet dokumentation for DBCs koordinerede emneordsgivning på musik-, artikel- og bogområdet.
Se DBCs indekseringsvejledninger

Dublin Core (DC)

ISO 15836 The Dublin Core metadata element set beskriver et sæt af metadata elementer, der kan anvendes til at beskrive ressourcers form og indhold. Benyttes i forbindelse med dataleverancer og SRU-baserede webservices. Standarden er godkendt af OIO - Offentlig Information Online

Formatet er beskrevet hos The Dublin Core Metadata Initiative: Se Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1

Ved konvertering fra Dublin Core til danMARC2, se Slots- og Kulturstyrelsens anbefalede konverteringsbeskrivelse

Dansk udgave af Dublin Core (DC/AC-formatet)

DC/AC-formatet er en tilrettet dansk udgave af det internationale format Dublin Core til brug i dansk bibliotekssammenhæng. Benyttes af DBC ved registrering af dynamiske netpublikationer. Formatet er beskrevet hos Slots- og Kulturstyrelsen: Se Dansk udvekslingsformat for metadata (DC/AC-formatet)
 

Identifikatorer
 

Faustnumre

Se beskrivelse i Informationsordbogen


Dataudveksling


DKABM

Format til udveksling og præsentation af data fra biblioteker, arkiver og museer baseret på Dublin Core.
Læs mere om DKABM
Se Oversigt over DBCs implementering af DKABM i 2011-versionen
Se Mapning danMARC2 -> DKABM

DS/ISO ISO 2709 Format for information exchange

ISO 2709 (format for udveksling af bibliografiske poster) er en standard beregnet til udveksling mellem edb-systemer.
Se ISO2709-format

danMARC2 tegnrepertoire

Ved udveksling af danMARC2-formaterede poster i ISO 2709 rammeformat anvendes altid danMARC2 tegnerepetoiret.
Se DanBib tegnsæt ('referencetegnsættet')

Linjeformat - danMARC2

Linjeformatet er et alternativ til DS/ISO 2709 til udveksling af danMARC2-formaterede poster.
Se Linjeformat - danMARC2